MOBILNÍ VYVÍJEČE PÁRY

Vzhledem k potřebám našich zákazníků jsme schopni dodat i mobilní zdroj páry pro různorodé použití. Mobilní parní vyvíječ Vám například poslouží k sanitaci výrobního zařízení v různých místech výroby, bez nutnosti pořizovat více vyvíječů, či jeden velký centrální zdroj. Může také sloužit jako záloha při výpadku centrálního zdroje - pro udržení teploty vyhřívaných sil s materiálem či jiné části technologické linky atd..

UKÁZKA MOBILNÍCH PARNÍCH VYVÍJEČŮ